Lähderanta yleistä

Saunavuorot

 • Saunoja on 5 kpl ja ne sijaitsevat 5P, 20F, 22N ja 22K.
 • Saunamaksu on 16,80 € / kk
 • Yksityisiä vuoroja ja lenkkisaunoja voi tiedustella Lähderannan toimistolta toimisto@lahderanta.fi p. 045-1367218

Vuokrattavat autopaikat / autotallit / varastot / huoneistot / toimitilat

 • Vuokrattavat ulkoautopaikkoja ja autotalleja on eri puolilla Lähderantaa. Vuokrahinnat vaihtelevat paikan tyypistä riippuen 15€ – 120€ / kk.
 • Sähköautopaikkoja on talojen 4, 5, 15 ja 20 parkkipaikoilla. Autopaikkavuokran laskuttaa taloyhtiö, lataussähköstä veloittaa Parking Energy. Vapaita paikkoja voi tiedustella Lähderannan toimistolta.
 • Virran latauspisteet 2 kpl sijaitsevat S-Marketin parkkihallissa,
 • latausoikeus lisätään Lähderannan toimistolta.
 • Taloyhtiö vuokraa varastoja on ja niiden koko vaihtelee 1m2- 58m2. Vuokrahinnat vaihtelevat varaston tyypistä riippuen 8€ – 235€ /kk.
 • Taloyhtiöllä on omistuksessa joitain asuinhuoneistoja ja toimitiloja, joita se vuokraa.

Vieraiden autopaikat

 • Vieraspaikoilla on pysäköinti sallittu max. 4h. Lähderanta 10 edessä on lisäksi muutamia 24h paikkoja.
 • Pysäköinnin valvontaa hoitaa Parkkipate. Väärinpysäköinnistä seuraa pysäköintivirhemaksu.

Vastikkeet, maksut

 • Yhtiövastikkeet päättää yhtiökokous vuosittain.
 • Vastikelaskut lähetetään kerran vuodessa. Vastikelaskusta näkyy, mille ajanjaksolle kyseiset maksut ovat voimassa.
 • Vastike tulee maksaa joka kuun 5. päivään mennessä.

Haluat lisäavaimia tai olet kadottanut avaimen

Isännöitsijäntodistukset

Huoneiston muutostyöt

 • Huoneiston remonteista on vastuussa remontin tekijä.
 • Voit osakkaana remontoida tiloja, joihin sinulla on hallintaoikeus. Taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen ja osakas asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Yhtiöjärjestyksessä on kerrottu, minkä tilojen hallintaan omistamasi osakkeet antavat oikeuden.
 • Suureen osaan remonteista tarvitaan taloyhtiön hyväksyntä. Tarkoituksena on estää virheitä ja ehkäistä vahingonkorvausvastuita. Isännöinti ylläpitää rekisteriä osakasremonteista. Rekisterin avulla esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä ostajaehdokas saa isännöitsijäntodistuksesta tietoa osakkaiden 1.7.2010 jälkeen tekemistä remonteista.
 • Tee muutostyöilmoitus os. https://kiinteistotahkola.ovi.premis.fi/

Epäilet vesivahinkoa

Haluat asian otettavaksi esille hallituksessa tai yhtiökokouksessa (kirjallinen ilmoitus)

Haluat ilmoittaa häiriöstä

Jätteiden käsittely

 • Taloyhtiö on mahdollistanut erilaisten jätteiden keräyksen.
 • Taloyhtiö kerää erikseen muovin, pahvin/paperin, metallin, lasin sekä sekajätteen.
 • jätepisteiden kartta tontilla (pdf)
 • Lisäohjeet jätteiden käsittelystä löytyvät osoitteesta https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas/
 • Haitalliseksi luokitellut jätteet kuten esim. maalit, lääkkeet ja paristot tulee toimittaa niille varatuille jätteenkeräyspaikoille (ei taloyhtiössä).
 • Remonttijätteet, huonekalut tulee toimittaa jäteasemalle. Lähin jäteasema on Ämmässuon Sortti-asema, Ämmässuontie 8, 02820 Espoo.