Säännöt

Lähderanta Kilta on rekisteröity yhdistys. Tässä osa Killan säännöistä:

§1.
Yhdistyksen nimi on Lähderanta Kilta - Källstrand Gillet r.y.

§2.
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa paikkakunnan etuja, tutustuttaa paikkakunnan asukkaat toisiinsa ja kotiseutuunsa sekä edistää viihtyisyyttä paikkakunnalla.

§3.
Yhdistys on kaksikielinen ja epäpoliittinen.

§4.
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkeilyjä, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille.

§6.
Yhdistyksen jäsen- ja liittymämaksut määrätään vuosikokouksessa.

§10. (osa)
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa..

§11. (osa)
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle tavalla, jonka vuosikokous määrää. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vrk ennen kokousta.