Ohje kasvillisuuden sijoittamisesta

As Oy Lähderanta-Källstrand Bostads Ab

Ohje kasvillisuuden sijoittamisesta rakennusten ympäristöön

Kiinteistöjen ulkopintojen kosteusvaurioiden ja mekaanisten vaurioiden vähentämiseksi taloyhtiön hallitus on päättänyt julkaista seuraavat ohjeet kasvillisuuden sijoittamisesta rakennusten ympärille.

1. Pihamaan pinta tulee olla seinän vieressä aina kallistettuna siten, että pintavedet valuvat talosta poispäin.

2. Istuttaessa on otettava huomioon routaeristeet, jotka saattavat ulottua metrinkin päähän sokkelista. Routaeristyslevyjä ei istutuskuopan takia saa rikkoa.

3. Rakennusten viereen rakennettuun sorakaistaa ei saa peittää eikä korvata mullalla eikä siihen saa istuttaa mitään kasveja. Seinustan kasvit istutetaan sorakaistan ulkopuolelle tai sorakaistan puuttuessa 0,5 m etäisyydelle seinästä. Jos aikoo kasvattaa seinien läheisyydessä kasveja ruukuissa tai istutuslaatikoissa, on seinän ja istutusastioiden väliin jätettävä noin 30 cm väli.

4. Köynnöstävien kasvien tukeminen seinään on mahdollista irrotettavan tukiristikon avulla. Tukiristikon ja seinän väliin on jätettävä vähintään 10-15 cm tuuletusväli. Istuttaja on vastuussa köynnöksen aiheuttamista haitoista kiinteistölle ja huolehdittava mm., ettei se tunkeudu rakenteisiin. Tulevissa julkisivusaneerauksissa istutukset ja tukirakenteet poistetaan osakkaan kustannuksella.

5. Tavanomaisia perennoita korkeammiksi ja leveämmäksi kasvavia pensaita ja puita saa istuttaa 1 m tai sitä kauemmaksi rakennuksesta. Puiden, jotka kasvavat yli 5 m korkeammiksi saa istuttaa vain 5 m tai sitä kauemmaksi rakennuksesta. Isännöitsijältä on tarkistettava, että suunnitellulle istutuspaikalle ei ole talotekniikasta johtuvaa estettä.

Lähderannassa 6.10.2011
Hallitus